ModelNumber Of Reviews
Aerio
28
Baleno
1
Esteem
52
Forenza
39
Grand Vitara
22
Kizashi
2
Reno
15
Samurai
48
Sidekick
55
SJ410
1
Swift
41
SX4
22
Verona
23
Vitara
11
X-90
10
XL-7
60