ModelNumber Of Reviews
Accent
4
Atoz
2
Azera
1
Elantra
6
Getz
3
i10
1
Matrix
1
Scoupe
1
Sonata
1
Tiburon
2