ModelNumber Of Reviews
Accent
4
Atoz
2
Azera
1
Elantra
6
Getz
2
Matrix
1
Scoupe
1
Sonata
1
Tiburon
2